VEEMARKT 2 - 3300 TIENEN

tel. 016 82 03 84
fax. 016 82 79 64
gsm. 0495 85 19 65

OPGELET - NIEUW EMAILADRES:
johan@advocaatjohandewil.com

bvba onder de vorm van een burgerlijke vennootschap
RPR Leuven 870.239.755

Rekeningen

  • Indien u een betaling aan het kantoor dient te doen bestemd voor één van onze cliënten, dient u over te schrijven op onze derdenrekening BE95 0015 3435 1858.
  • Indien u een ereloon wenst te betalen, dient u dit te doen op de kantoorrekening BE38 0011 5665 4672.
  • Indien het om een collectieve schuldenregeling gaat, neemt u best contact met het kantoor op daar iedere schuldbemiddeling een aparte rubriekrekening heeft.