VEEMARKT 2 - 3300 TIENEN

tel. 016 82 03 84
fax. 016 82 79 64
gsm. 0495 85 19 65

OPGELET - NIEUW EMAILADRES:
johan@advocaatjohandewil.com

bvba onder de vorm van een burgerlijke vennootschap
RPR Leuven 870.239.755

Hoe worden de kosten van een schuldbemiddeling afgerekend ?

De kosten die een schuldbemiddelaar voor zijn prestaties mag aanrekenen zijn wettelijk bepaald (bijv. € 8,43 voor een uitkering aan een schuldeiser, € 11,82 per brief, enz.).

Bij het verzoek tot homologatie maakt de schuldbemiddelaar zijn eerste staat aan de Arbeidsrechtbank over.

Dit wordt vervolgens jaarlijks herhaald.

De Arbeidsrechtbank controleert de staat en geeft nadien bij beschikking machtiging om dit bedrag in te houden op de gelden die op de inkomsten van de schuldenaar-verzoeker worden ingehouden.

 

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat-schuldbemiddelaar is gedekt via de Balie Leuven en de maximale dekking bedraagt, behoudens vergissing, € 1.250.000 per schadegeval (meer info kan u bekomen via secretariaat@balieleuven.be).

Klachten kunnen worden ingediend bij de Stafhouder van de Orde der Advocaten, Smoldersplein 5 te 3000 Leuven.